Sel kommune søker om minimum fem millioner i ekstraordinære skjønnsmidler i år

Sel kommune søker Fylkesmannen i Innlandet om minimum fem millioner kroner i ekstraordinære skjønnsmidler i år i forbindelse med brannen ved Sel sjukeheim.