Otta helsestasjon holder kurs for vordende foreldre - fokus på foreldrerolla

Denne høsten starter Otta helsestasjon opp et nytt tilbud til vordende foreldre når de inviterer til foreldreforberedende kurs.