Ordfører om ny barneskole på Otta:– Har et mål om byggestart i 2021

Ordfører i Sel, Eldri Siem, vil bruke 2020 som et planleggingsår for ny barneskole på Otta. – Planen min nå er at vi ber om at det blir satt av midler til et utredningsarbeid.