Ikke avdekket helseskadelig muggsopp på elevrom

Analyser av prøver tatt på Otta skole viser at det er ingen, eller kun i svært liten grad, unormal forekomst av muggsopp på elevrommene, og dermed ingen indikasjon på at muggsopp påvirker inneklima negativt.