Har tro på at et nytt slakteri vil gå godt: – Kjempeviktig med lokalt slakteri

– For meg som småskalaprodusent er det egentlig alfa og omega å få foredla og slakta dyrene lokalt, sier Thomas Stebergløkken i Heidal Landbruksprodukter.