Får driftskonsesjon for uttak av løsmasser

Direktoratet for mineralforvaltning har tildelt Hans Rødølen (tiltakshaver) driftskonsesjon etter mineralloven.