– Våre vilkår for å fortsatt støtte ett nytt Mjøssykehus er at LMS og prehospitale tjenester skal styrkes fram mot 2028

– Våre forutsetninger for å støtte opp om et nytt hovedsykehus er at det plasseres ved Mjøsbrua og at dagens helsetjenester blir videreført og ikke redusert i påvente av ny struktur.