Vil fortsatt være nasjonalparkkommune

Sel kommune søker Miljødirektoratet om fortsatt status som nasjonalparkkommune under merkevaren «Norges nasjonalparker».