Kartlegger næringsareal i Sel - mener kommunen skal ha minst ei byggeklar tomt til enhver tid

Sel kommune er i gang med å kartlegge næringsareal som kommunen eier eller disponerer. Næringssjefen mener kommunen skal ha minst ei byggeklar tomt til enhver tid.