Søker om å få bruke traktorveg

Nordre Kåsen Vannlag A/L søker Sel kommune om tillatelse til bruk av opparbeidet traktorveg.

DEL

Det blir opplyst at søknaden gjelder fra parkeringsplass innerst i Ulvangen til fem forskjellige nummer i Peer Gyntstien.

Det søkes om fem turer i løpet av sommeren, for å frakte grus og forskjellige materialer.

Søkerne skriver at de vil ikke tidfeste kjøringen, da de mener de er avhengig av å kjøre når forholdene på traktorvegen tillater det.

Søkerne skriver at den beste tiden som oftest er september måned

Artikkeltags