Skal bosette inntil 10 flyktninger i år

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har bedt Sel kommune om å bosette 10 flyktninger i 2020.