Forsøpling på seterkve

Statskog har oversendt en forsøplingssak på ei seterkve til Sel kommune som forurensingsmyndighet for videre oppfølging