Får tillatelse til nydyrking

Erik Steine i Heidal har søkt Sel kommune om tillatelse til å nydyrke 9,5 dekar på Firsbrenna.