Får ikke dele fra skogteig

Liv Mari Harildstad har søkt Sel kommune om å få dele fra en skogteig på Rustmoen på rundt 706 dekar med produktiv skog.