Rådmann blir kommunedirektør

Kommunestyret i Sel har enstemmig vedtatt å endre tittelen fra rådmann til kommunedirektør.