Vil ha økning i festeavgift i Sel

Sel kirkelige fellesråd ønsker å øke festeavgiften for grav i Sel kommune fra 1. januar 2020. Økningen er fra 250 kroner til 350 kroner per år.