Samlet inn over 20.000 kroner

Totalt ble det samlet inn 21.830 kroner under årets Fasteaksjon i Sel.