Ønsker seg bedre plass i kirkerommet

Sel kirkelige fellesråd ønsker å gjøre endringer på korskillet og flytte løvemonumentet i Sel kirke for å få bedre plass. Det er ikke biskopen begeistret for.