Odd benyttet sjansen til å forhåndsstemme

Odd Tårud benyttet sjansen til å forhåndsstemme til Kirkevalget mens han var på LMS.