Søker om utvidet bevilling

Av

Jørundgard Middelaldersenter ved Øystein Ulen søker Sel kommune om utvidet skjenkebevilling i 2019.

DEL

Det søkes om utvidet skjenkebevilling i forbindelse med teateroppsetningen av Kristin Lavransdatter, Dansefestivalen og andre arrangement i uke 25, 26 og 28 fra klokka 09.00- 02.00.

Det søkes om utvidet bevilling av øl og vin ved butikk, inn- og uttun på Jørundgard og danse- og matserveringsområdet i hovedtelt, mattelt og uteområde.

I søknaden blir det opplyst at det blir som i 2018 kuttet ut servering av alkoholholdig drikke mellom uttun og butikken på Jørundgard for å få en bedre kontroll av inntak.

Det blir opplyst at skjenkestyrer blir Stian Dørum, og at vedkommende gjennomgått prøver og har dokument på dette.

Artikkeltags