Søker nytt vertspar til Brekkeseter

For snart 25 år siden flyttet Bjørn Setsaas til Høvringen og bygde opp Brekkeseter Hotell og Seterhytter. Nå søker han etter et nytt vertspar til å ha ansvar for daglig drift fra vintersesongen 2020.