Dugnadsgjeng: Fra venstre er Kjell Voldheim, Ivar Myrum, Hans Schwencke, Ivar Tho, Paul Brun, Øyvind Resset og Håvard Syse, bygningsvernrådgiver i Gudbrandsdalsmusea.

Pusser opp Sagflaten for millioner

Kleberindustrianlegget på Sagflaten har stått omtrent uendret siden As Granit i 1982 flyttet produksjonen til Otta. Nå blir anlegget renovert.
Av
Publisert