«Et særdeles flinkt Fruentimmer»

Innhaldet i eit gamalt sigarskrin førte namsosingen Øivind Stenvik på sporet av historia om forfedrane sine frå Sel. Det har resultert i to bøker.