Oppdatering etter brannen ved Sel sjukeheim- kommunen skal leie en avdeling ved DPS/Bredebygden

Sel kommune skal leie en avdeling ved DPS/Bredebygden som utgjør 14 plasser. Dette vil bidra til at kommunen får samlet demensomsorgen til ett sted.