Foreslår å rehabilitere Sel sjukeheim

I morgen får Sel formannskap sak om oppfølging Sel sjukeheim etter brannen i juni til behandling. Kommunedirektørens forslag til vedtak er at sjukeheimen rehabiliteres.