Vil restaurere gammel stall

Per Heringstad i Heidal har søkt om SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) til restaurering av stall på Søre Ekre.