Vil dele fra skogteig – politikerne sier nei

Liv Mari Harildstad (78) i Heidal har søkt Sel kommune om å få dele fra drøyt 700 dekar med skog. Argumentet hennes for fradeling er å frigjøre ressurser til drift av bygningsmassen på garden.