Søker på skuterløyve i Murudalen

Inge Hansen i Heidal søker på ledig snøskuterløyve i Murudalen i Sel kommune.