Heidal med pionerprosjekt innan kunst

Av

Kunst- og handverkslærar ved Heidal skule, Kjersti Myhrehagen, er initiativtakar og idehavar til kunstprosjektet» Ti år ved Heidal skule».

Artikkeltags