Har gjenskapt ei skijakke frå 1700-talet:– Løyle med slike oppdrag

I fjor sommar fekk Else Gunn Kleiven i Heidal eit oppdrag som kravde mykje fundering og grubling før ho fann ut korleis ho skulle løyse det. Nå resultatet ferdig.