Har 350.000 kroner å fordele til barn og ungdom i Heidal

Slottet barnehage i Nedre Heidal er avviklet, og eiendommen er solgt. Overskuddet skal fordeles til barn og ungdom i Heidal.