Fordeler nesten en halv million kroner til barn og unge i Heidal

Slottet barnehage i Nedre Heidal er avviklet, og eiendommen er solgt. Overskuddet, 477. 000 kroner, er nå fordelt til tiltak for barn og unge i Heidal.