Får skuterløyve i Murudalen

Pål Harlaug får løyve for ervervsmessig transport med snøskuter utenom Stålane for perioden 15.12.2019-01.05.2021.