Får konsesjon på Espesetrane i Heidal

Tor Arne Jordet har søkt og fått konsesjon på Espesetrane i Heidal. Jordet driv i tillegg bruket Nordrejordet i Skogbygda.