Får kommunalt tilskudd

DEL

Erling Lusæter i Heidal har søkt landbrukskontoret for Sel og Vågå om kommunalt tilskudd til grøfting på eiendommen Lusæter.

Søknaden omfatter 600 meter åpen grøft.

Tiltaket vil ha påvirkning på rundt 15 dekar.

Landbrukskontoret for Sel og Vågå bevilger 6.000 kroner til grøftingsarbeidet

Tore Semon Prestgard i Heidal har søkt om kommunalt tilskudd til vanningsanlegg på eiendommen Prestgard.

Kostnadsoverslaget er på 100.000 kroner. Landbrukskontoret har bevilget 30.000 kroner i tilskudd.

Bevilgningene gjelder i tre år for begge tiltakene.

Artikkeltags