Får føre opp støttemur i Heidal

Sel kommune har søkt kommunen om tillatelse til oppføring av støttemur og tilhørende terrengarbeider i forbindelse med etablering av miljøstasjon i Bjølstadmo