Får dele fra tomter i Heidal

Eiere av Bakketun i Heidal har søkt Sel kommune om fradeling av tomter på eiendommen.

DEL

Det er sendt to søknader til kommunen, og kommunen er bedt om å behandle søknadene samlet da begge søknadene gjelder samme eiendom. Eiendommen er registrert med fem eiere og alle er part i denne behandlingen.

Sel kommune gir tillatelse til fradeling av tre tomter på Bakketun.

Det er vilkår om at nye eiendommer skal sikres med tinglyste vegretter, at ny eiendom skal utbygges i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området og at avløp skal være sikret i samsvar med forurensningsloven.

Artikkeltags