Søker om midler til krattknuser

Sandbumoen Velforening har sendt søknad til Sel kommune om tilskudd på 20.000 kroner til anskaffelse av krattknuser.