Sommaraktivitetar for eldre: – Viktige tiltak

Sommarprogrammet for Den kulturelle spaserstokken i Sel er klart. Oddrun Teigen Ekre og Aud Leren håper at mange vil delta og ha glede av tilboda.