Brannvesenet: Bråtebrenning kan utgjøre en fare for liv og helse

Illustrasjonsbilde
Foto: Jørn Bærheim / Scanpix

Illustrasjonsbilde Foto: Jørn Bærheim / Scanpix Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

For dem som har visse sykdommer kan bråtebrenning rett og slett utgjøre en fare for liv og helse.

DEL

Det melder Sel brann- og redningsvesen i en Facebook-innlegg.

«Støv- og sotutslipp fra bråtebrannrøyk er bærere av karbonmonoksid, aske og PAH – stoffer som er helseskadelige og kreftframkallende. I tillegg til sjenanse og nedsmussing kan støvutslippet gi direkte helseeffekter i nærheten av bråtebrannen.
Det største problemet er det imidlertid allergikere og astmatikere som påføres. For dem som har visse sykdommer kan bråtebrenning rett og slett utgjøre en fare for liv og helse.
Et moment som de fleste sikkert har sett, er når den tykke røyken flyter bortover plen, eng eller jordet, og legger seg som et tykt teppe over veiene. Her kan det oppstå fare ved at bilister, fullstendig mister kontroll og sikt over veien.
Et annet alvorlig faremoment med bråtebrenning er at brannen kan komme ut av kontroll og at det dermed kan oppstå skogbranner eller at hus brenner ned
», heter det i Facebook-innlegget.

Giftig røyk

Bråtebrenning har tradisjonelt sett blitt brukt til å kvitte seg med gress, halm og hageavfall både vår og seinhøst. Med våren kommer den utvendige vårrengjøringen og det er mye som kommer fram når snøen forsvinner. Bråtebrenning er derfor en enkel måte å kvitte seg med rusk, rask og vinteravfall på. Det er nok ikke mange som tenker over hvor giftig denne røyken er, skriver brannvesenet.

Dette er rådene fra brannvesenet

Råd til dem som allikevel velger å brenne bråte:
1. Det er ikke forbudt å brenne hageavfall på egen tomt, men brenningen må avsluttes før mørkets frembrudd.
2. Husk at med ” hageavfall ” menes kun organisk materiale som gress, løv, kvist osv., og ikke søppel eller annet avfall.
3. Brannvesenet skal alltid ha beskjed før du begynner å brenne.
4. Ikke brenn bråte på dager med mye vind.
5. Ha alltid tilgang på vann, og spyl gjerne vann rundt hele det området hvor det skal brennes.
6. Ta hensyn til naboer og ellers de som blir berørt av røyken.
7. Ring brannvesenet på telefon 110 hvis situasjonen kommer ut av kontroll.
8. Dersom det kommer inn klager, på f.eks. røyk fra brenningen, kan brannvesenet når som helst rykke ut og slokke brannen

Artikkeltags