Utsetter vedtak om festeavgift

Sel kirkelige fellesråd ønsker å øke festeavgiften for grav i Sel kommune. Kommunestyret i Sel vedtok den 12. desember at saken utsettes.