32 russ fra den videregående skolen på Otta er noen av de mange tusen bøssebærerne som skal samle inn penger til forskning, slik at flere kan få et bedre liv etter kreftsykdommen.

- Dette er en viktig sak, så vi håper folk ønsker å gi penger, sier Lene Marie Ulheim.

Selve aksjonsdagen er førstkommende onsdag, altså 7. mars.

Tror ikke på ny rekord

I fjor satte Ottarussen innsamlingsrekord lokalt da de samlet inn 102.323 kroner. Russepresident Synnøve Dalheim mener imidlertid det skal mye til for å slå denne rekorden, hvert fall med tanke på at antallet bøssebærere er betraktlig mindre i år enn i 2017.

- Det er dessverre ikke så mange som har meldt seg til å være bøssebærere i år, opplyser russepresidenten. Hun mener det er synd at ikke flere russ har ønsket å engasjere seg i innsamlingsaksjonen.

På landsbasis er målet å få inn i alt 50 millioner kroner i årets aksjon.

Å leve er mer enn å overleve

Hvert år får over 32.000 mennesker i Norge kreft. Moderne kreftbehandling redder imidlertid livet til mange. Faktisk overlever to av tre kreftpasienter i dag.

Men både for overlevere og de som lever med uhelbredelig kreft kan den tøffe behandlingen ha en høy pris: De får senskader etter behandlingen, og livet blir ikke det samme som før de fikk kreft.

Derfor er temaet for Krafttak mot kreft i 2018 "Senskader av kreftbehandling". Sammen med det norske folk skal vi samle inn mellom 40 og 50 millioner kroner, slik at de som har vært igjennom en tøff kreftbehandling skal få et best mulig liv.

Og dersom du ikke har kontanter, eller ikke er hjemme når du får besøk av russen - er det ingen grunn til å fortvile. Det er fullt mulig å vippse ønsket beløp til 441111.