Avslag på skadefelling av jerv

Fylkesmannen i Innlandet avslår søknad om tillatelse til skadefelling på jerv i Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner.