Fire jerver ble felt i Oppland under lisensfelling

Av
DEL

58 jerver ble felt under lisensfellingen i høst og vinter, av en kvote på maksimalt 107 dyr. Miljødirektoratet vurderer fortløpende behovet for ekstraordinære uttak av jerv utover våren. Lisensfelling startet 10. september i fjor og varte til og med fredag 15. februar. Oppsummeringen viser at det ble felt jerver i fem av åtte rovviltregioner. I Oppland ble det felt fire jerver, av ei kvote på åtte.

Artikkeltags