Vil bygge Viewpoint Rondane på Ranglarhø

Det arbeides med et forprosjekt som skal se på mulighetene for et viewpoint, eller utkikkspunkt om du vil, på Ranglarhø.