Får dispensasjon fra forbud om motorferdsel

Artikkelen er over 1 år gammel

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre har bestemt at Kampen-Mysuseter beitelag får dispensasjon fra motorferdselsforbudet i Myldingi naturreservat for nødvendig kjøring etter bilvegen fra Gammelgarden inn til Bjørnhollia i forbindelse med tilsyn av sau i området Musvolddalen.