Uenige i Norturas utredningsmetode - Mener videreføring av Otta er klart lønnsomt

Bjarne Eiolf Holø (Sp), regionrådsleiar, mener det finnes alternativ til nedleggelse av Nortura på Otta.

Bjarne Eiolf Holø (Sp), regionrådsleiar, mener det finnes alternativ til nedleggelse av Nortura på Otta. Foto:

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal er uenige i Nortura sin utredningsmetode. De mener det finnes alternativ til nedleggelse av Ottanlegget som er mer lønnsomt.

DEL

-Vi har siden 28. mai hatt tett dialog med Nortura, og senest onsdag 13. november engjennomgang med et nærmest fulltallig konsernstyre. Vårt budskap er at det finnes alternativ til nedleggelse av Ottaanlegget som er mer lønnsomt og bedre for Nortura. Dette alternativet må vurderes grundig og objektivt, uttaler regionrådsleder Bjarne Eiolf Holø og ordfører i Sel, Eldri Siem i en pressemelding.

Holø og Siem uttaler seg på vegne av regionrådene i Nord- og Midt-Gudbrandsdal. Regionrådene har i fellesskap etablert et initiativ der ordførere, faglagene og ungdomsrådet utgjør i regionen styringsgruppen. En arbeidsgruppe bestående av Eldri Siem, Frode Damstuen og Tommy Rudihagen, arbeider daglig med saken. Sist fredag gikk et formelt notat til Norturas styremedlemmer og konsernsjef.

-Vi er uenige i den metodikk Norturas administrasjon til nå har brukt når nedleggelse vurderes. De har sammenlignet et teoretisk kostnadsnivå etter nedleggelse med de samlede kostnader i driften i 2018. En slik vurderingsmetodikk medfører at lavere effektivitet på Rudshøgda enn på Otta og eventuelle «folk til overs» på Rudshøgda gjør det mer lønnsomt å legge ned Otta. Dette er åpenbart feil, sier Holø.

I dokumentet som er sendt til Norturas styre er det lagt fram en alternativ vurderingsmetode, der nedleggelse sammenlignes med hvilke effekter Nortura kan oppnå ved videreføring avOttaanlegget. Med en slik vurderingsmetode er videreføring av anlegget lønnsomt.

-Vi vet ikke hvilken gevinst Nortura har beregnet å oppnå ved nedleggelse. Men vi kjenner vurderingsmetodikken, og mener den er feil, sier ekstern ressurs i arbeidsgruppen, Tommy Rudihagen. Vi kjenner også ganske godt til hva som er forskjellen på nedleggingsalternativet og det videreføringsalternativet som er lagt fram. Ut fra dette kan vi estimere forskjellen på disse to alternativene. Mange av de gevinster Nortura kan oppnå ved nedleggelse, kan også oppnås ved videreføring. Med alle de negative konsekvenser en nedleggelse vil medføre, er det da vanskelig å se at Nortura - ut fra forretningsmessige vurderinger – bør gå for nedleggelse. Selv med de feilmarginer vi må legge inn i vurderingene når vi ikke har innsikt i alle Norturas interneanliggender, framstår konklusjonen klar. Videreføring bør være attraktivt.

-Når vi legger fram alternative analyser trår vi selvsagt selskapets administrasjon nær. Vi håper likevel at dette ikke oppleves problematisk, eller at eventuelle forhåndsinntatte meninger er til hinder for å finne gode løsninger, sier Eldri Siem. Vårt inntrykk er at Nortura er åpne for våre synspunkter, påpeker hun. Om ikke styret raskt forkaster ideen om å legge ned Otta, har vi bedt om at videreføringsalternativet utredes grundig. Vi er orientert om at det er folk i Norturasadministrasjon som har sett litt på det videreføringsalternativet vi har lagt fram. De nedsatte arbeidsgruppene, som skal sikre grundighet, åpenhet og objektivitet i utredningene, har derimot ikke vært involvert. Vi tar for gitt at disse arbeidsgruppene, inklusive medarbeidere ved Ottaanlegget, involveres i en grundig og objektiv vurdering av vårt framlagte alternativ, sier Siem.

Artikkeltags