Set fokus på at det er for få kvinner i politikken - inviterer til debatt

– Vi ser på det som ei demokratisk utfordring, som vi må prøve og finne løysingar på både på kort og lang sikt, seier Svein Holen i Vågå SV.