Disse partiene stiller til fylkestingsvalget

Fylkesvalgstyret i Oppland har godkjent alle innkomne listeforslag foran fylkestingsvalget til høsten.