Innfører tilskudd til soner for pollinerende insekter

Innlandet innfører som et av få fylker tilskudd til soner for pollinerende insekter.